Ikaskuntza

Katilun, ikaskuntza erabilgarria sustatzeko espazio eta dinamika ezberdinak sortzen dira (horien helburua da maila guztietako pertsonak kontzeptu garrantzitsuak heinean-heinean eta modu esanguratsua asimilatzeko; hots, ikasitakoa ulertu eta aldez aurreko ezagutza zein esperientziekin eta eguneroko egoerekin lotuz) ideia eta ekintzetarako iturri gisa, hiru maila ezberdin erabiliz:

Ikaskuntza hainbat bideren bitartez egin daiteke, bide horiek osagarriak izan daitezke, eta ez dira elkar baztertzaileak:

  • Adituak: irakurketak, hitzaldiak.
  • Bakoitzaren esperientzia: autoikaskuntza, proba eta akatsa, esperimentazioa.
  • Maila bereko kideen artean: esperientzia eta ekarpenak trukatzea maila bereko kideen artean